AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
CÜNEYT YÜKSEL

CÜNEYT YÜKSEL

Cüneyt Yüksel İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Profesörü olarak görev yapmakta ve uluslararası hukuk, küresel hukuk ve yönetim, uluslararası ekonomi hukuku ve uluslararası hukukta güncel gelişmeler konularında ders vermektedir. Lisans eğitimini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış; 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek lisans (LL.M.) derecesini almıştır. 1996 yılında Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ikinci yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yüksel Stanford Üniversitesi tarafından üstün akademik başarı gösteren öğrencilere verilen uluslararası hukuk başarı ödülü olan “Stanford Uluslararası Hukuk Çalışmaları Programı (SPILS)” ödülünü almıştır. Ardından 1999 yılında Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doktora derecesi ile mezun olmuştur. Lisansüstü öğrenimler sırasında araştırma yapmış ve öğretim görevlisi olarak hukuk alanında dersler vermiştir. Prof. Yüksel, hukuk ve küresel yönetim alanında İngilizce ve Türkçe olmak üzere çok sayıda kitap ve uluslararası makale kaleme almıştır. Yüksel, bilimsel araştırmalarında uluslararası hukuk, ekonomi, politika ve sosyal teori alanlarında disiplinler arası bir yaklaşım ile hukuk, etik, küresel yönetim ve kalkınma politikası sorunlarına çözümler üretmektedir. Prof. Yüksel ayrıca uluslararası ticaret ve şirketler hukuku alanlarında da kapsamlı tecrübe sahibidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öğretim üyesi kadrosunda yer almadan önce TBMM 23. Dönem AK Parti Mardin milletvekili olarak görev yapan Yüksel, milletvekilliği süresince TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Adalet Komisyonlarında görev almış; TBMM Adalet Komisyonunun E-Devlet Alt Komisyonu başkanlığını yapmıştır. Uluslararası alanda Türkiye’yi parlamenter diplomasi ve uluslararası organizasyonlar nezdinde son derece aktif olarak temsil etmiştir. Ayrıca, bu dönemde AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği ve Dış İlişkiler Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. AK Parti Siyaset Akademisi’nde dersler vermiştir. AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşlerinden Sorumlu Koordinatör Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.  

Prof. Yüksel akademik çalışmalarının yanı sıra avukatlık ve hukuki danışmanlık da yapmıştır. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi’nde teknoloji hukuku, Washington D.C.’de uluslararası ticaret ve şirketler hukuku alanlarında, dünyanın en büyük hukuk bürolarında uluslararası avukat olarak çalışmış; çok sayıda devlet ve uluslararası şirkete hukuki danışmanlık yapmıştır. Yüksel aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketler gruplarında baş hukuk müşavirliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.

Prof. Yüksel, Harvard Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin Türkiye ve Avrupa başkanlıklarını yapmış ve Harvard Üniversitesi tarafından verilen “Mezunlar Üstün Hizmet Ödülü’nü (Outstanding Graduate Service Award)” almıştır. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği Türkiye’nin kurucu başkanıdır.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde hukuk ve küresel yönetim alanında uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış olan Prof. Yüksel, çok sayıda yüksek öğrenim kurumuna da akademik programları konusunda danışmanlık yapmış ve gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında bulunan prestijli üniversitelerde hukuk dersleri vermiş ve mütevelli heyeti üyeliklerinde bulunmuştur. Prof. Yüksel, halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Cüneyt Yüksel İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

 

Seçilmiş Akademik Eser ve Yayınları

 • Uluslararası Hukuk Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2020
 • Uluslararası Hukuk ve Ekonomik Kalkınma, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2020
 • Siyasette Etik: Dünyada ve Türkiye’de Siyasette Etik, Yasal Altyapı ve Uluslararası Uygulamalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010
 • Devlette Etik: Dünyada ve Türkiye’de Kamu Yönetiminde Etik, Yasal Altyapı ve Uluslararası Uygulamalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010
 • Embedded Strategies in the 21st Century: Governments, Markets and Corporate Partners, Beta, 2002
 • Fighting against the Use of Internet and Social Media for Terrorism Purposes and Solution Recommendations within the Scope of International Law, Public and Private International Law Bulletin, Cilt:40, Sayı: 2, ss.1089-1112, 2020
 • International Law In Combatting The Global Crises Caused By The Covıd-19 Pandemic And Infectious Diseases, Journal of Istanbul Unıversıty Law Faculty-Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt.78, Ss.885-934, 2020 
 • The Eastern Mediterranean Crisis from International Law’s Aspect and The Assessment of the Turkey-Libya Maritime Boundary Delimitation Agreement, Academic Journal for Istanbul University Public and Private International Law Bulletin, June 2020
 • A New Milestone for Turkey’s Enhancing International Economic Partnerships: The Turkey-Japan New Generation Free Trade Agreement, Academic Journal for Istanbul University Public and Private International Law Bulletin, January 2019
 • Political Finance in Turkey Within the Context of International Law, Regulations and Practices, Public and Private International Law Bulletin, cilt.37, sa.2, ss.874-910, 2017
 • Uluslararası Karşılaştırmalar Işığında Parlamenterlere Tanınan Güvenceler ve Yasama Dokunulmazlığı Sorununun Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.71, sa.2, ss.1291-1312, 2013
 • Recent Developments of Corporate Governance in the Global Economy and the New Turkish Commercial Draft Law Reforms, Journal of International Commercial Law and Technology, Journal of International Commercial Law and Technology, cilt.3, sa.2, ss.101-111, 2008
 • A comparative study on state reform in the light of the EU and international legal documents and practices: a legal analysis of Turkish regulations on ethics in the government, International Journal of Private Law, cilt.1, ss.22-46, 2008
 • The Role of Legislatures in Building the National Integrity System for Combating Corruption, Anneles De La Faculté De Droit D’Istanbul, cilt.39, sa.56, ss.129-151, 2007
 • Kamu Yönetiminde Etik ve Türk Kamu Yönetiminde Etik Hakkında Yeni Yasal Düzenlemeler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.69, ss.167-212, 2006
 • An International Comparison of Legislative Ethics, Anneles De La Faculté De Droit D’Istanbul, cilt.38, ss.93-149, 2006
 • Globalization of Legal and Social Studies, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, cilt.37, sa.54, ss.161-175, 2005

Seçilmiş Davetli Kongre ve Sempozyumlar

 • “Uluslararası Hukuk Perspektifinden Hocalı Soykırımı ve İşlenen İnsan Hakları İhlalleri /Hocalı Genocide and Human Rights Violations in light of International Law”, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan (24 Şubat 2021). Davetli Konuşmacı.
 • “Ateşkes Anlaşmalarının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi /Evaluation of Cease Fire Agreements in light of International Law”, Dağlık Karabağ Sempozyumu (5 Aralık 2020). Davetli Konuşmacı. İstanbul, Türkiye.
 • “Uluslararası Adalet Divanı Kararlarında Bireysel Hakların Korunması ve Jadhav Davası/Protection of Individual Rights in the ICJ Judgements and Jadhav Case”, 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı. ( 20-26 Kasım 2020). Davetli Konuşmacı. İstanbul, Türkiye.
 •  “Covid-19’un Sebep Olduğu Küresel Kriz ile Mücadelede Uluslararası Hukuk/International Law in Combatting the Global Crisis Caused by Covid-19”, 8. “Law on the Bosphorus” Uluslararası Yaz Okulu 2020. (15-18, Ağustos 2020). Davetli Konuşmacı. İstanbul, Türkiye.
 • “Doğu Akdeniz’de Karasuları Sınırlarına İlişkin Uyuşmazlıklar: Uluslararası Hukuk Perspektifi/Maritime Territorial Disputes in the Eastern Mediterranean: International Law Perspective”, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Hukuk Fakültesi tarafından Girit, Yunanistan’da düzenlenen Ortadoğu’da Karasuları Uyuşmazlıkları Uluslararası Konferansı. (26-29 Eylül 2019). Davetli Konuşmacı. Girit, Yunanistan.
 • “Türkiye ve Japonya Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Türkiye’nin Uluslararası Ekonomik Ortaklık Sözleşmelerini Geliştirme Üzerine Kurulu Ticari Politikası Kapsamında Geliştirilmesi/Improving the Economic Relations between Turkey and Japan in the context of Turkey’s Salient Trade Policy of Enhancing International Economic Partnership Agreements”, Türk-Japon Uluslararası Yatırım Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (7 Aralık 2018). Davetli Konuşmacı. İstanbul, Türkiye.
 • “İnternetin Teror Amaçlı Kullanımı ile Mücadele: Uluslararası Hukuktan Doğan Sorumluluklar ve Zorluklar/Combating the Use of Internet for Terrorist Purposes: Responsibilities and Challenges Arising from International Law”, Türk-İtalyan Kamu ve Ceza Hukuku Konferansı (20-21 Nisan 2018). Davetli Konuşmacı. Modena, İtalya.
 • “Yöneticiler İçin İşletme Hukuku: Küresel Ekonomide İşletme Hukuku/Business Law for Managers: Business Law Environment in Globalized Economy”. (2004). Davetli Konuşmacı. İstanbul, Türkiye.