SEVDA GÜNER
نائب الرئيس

SEVDA GÜNER

Sevda Güner 17 Temmuz 1979 da, Artvin‘in Ardanuç ilçesinde dünyaya geldi. İlk, Orta, Lise öğrenimini, Ardanuç ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde tamamlamış olup, Endüstri Psikoloji alanında uzmanlık çalışmaları yürüttü. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde Global Politics and International Relations (Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler) yüksek lisansını tamamladı. Gazi Üniversitesi Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetiminde doktorasına devam etmektedir.

Yüksek Lisans programının uygulamalı ve yerinde eğitim programları kapsamında;

The Presidential  System in the USA and American Foreing Policy (Amerika Dış Politikaları ve Amerikan Başkanlık sistemi) derslerini Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde tamamladı.

Middle East Policies (Orta Doğu Politikaları) derslerini Kudüs, Telaviv, Ramallah,Filistin de tamamlamıştır. Bitirme projesi Türkiye 21. yüzyılda ABD-Türkiye ilişkileri kapsamında psikolojik savaş uygulamalarıdır.

Psikolojik Propaganda, Sosyal İmar, Güvenlik Psikolojisi gibi konularda uzmanlık çalışmalarını tamamlamıştır. Bunların yanında, Terör Bölgesinde yaşayan halkın Türkiye Devletine aidiyet duygusu. PKK’nın marka değeri, PKK'ya katılımın genel sebepleri ve devletin terör bölgesinde propaganda gücü, yöntemleri. Çözüm sürecinde devletin Psikolojik Algı yönetimi. Öz değerlerin aktarımda Vicdan ve Ahlak İmarı Stratejileri gibi konularda, bizzat bölgede bulunarak Araştırmalar da bulunmuştur ve Rapor Analizler hazırlamıştır.

İş hayatına, 20 yaşında Milli Eğitim Bakanlığında Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmen olarak başlamıştır, hedefleri doğrultusunda 27 yaşında devletteki görevinden istifa ederek, Davranış Bilimleri konusunda hizmet veren bir eğitim firması kurmuştur, Kamu ve Özel sektörde hizmetler vermeye devam ederken  Politik, Ekonomik, Sosyolojik saha araştırmaları yapan bir Araştırma ve Analiz şirketini faaliyet alanına eklemiştir. Ticari faaliyetlerine 2015 yılında Psikolojik Danışma Merkezi kurucu ortağı olarak devam etmektedir. Sivil toplum alanında da uzun yıllar hizmet etmiş olup, İç Anadolu Genç İşadamları Genel Sekreterliği yapmıştır. Siyasi Hayatına, aktif olarak 2009 yılında AK Parti ile başlamıştır. Çankaya ilçe Başkan yardımcılığı ve Ar-Ge Başkanlığı görevi ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeliği görevinde bulunmuştur.

Stratejik İletişim Yönetimi, Kriz İletişimi Yönetimi, Psikolojik İkna Teknikleri, Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi ,Duygu Durumu Yönetimi ve Pozitif Psikoloji, Stratejik Yönetim ve Liderlik, Psikolojik Algı Yönetimi ve Kitle Psikolojisi ,Marketing de Tüketici Davranışları ve Algı Yönetimi ,Kamuda Strateji Liderlik ,Denetim ve Denetleme Psikoloji, Stratejik  Liderlik konularında Eğitim ,Seminer ,Konferanslar veriyor olup , Stratejik İletişim  Kriz İletişimi , İtibar Ve Algı Yönetimi, Lider Danışmanlığı, Siyasal İletişim Danışmanlığı, Lobi Ve İlişki Yönetimi Danışmanlığı, Psikolojik Harekat Propaganda Danışmanlığı Araştırma Ve Analiz Olası Kriz Senaryoları oluşturma Ve Çözüm Planı Hazırlama, Ulusal ve Uluslararası Kamuoyunda Algılama Yönetimi (kamu ve özel sektör için ),konularında da Danışmanlık Hizmeti yürütmektedir .Ulusal ve Uluslararası bir çok seminer ve konferans vermiş olup 73 il de 85 bin insana ulaşmıştır. Ülkemizin, vicdan ve ahlak imarı konusunda çalışmalar yürütüyor olup, bu konuda saha çalışmalarının yanında birçok makale ve yazı kaleme almıştır.