AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Yerel yönetimlere destek verdik

Yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ)

Doğu Anadolu Bölgemizde bulunan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri için DAP Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur.

Eylem Planında bölgenin yüksek katma değerli tarım ve hayvancılık merkezi haline getirilmesi vizyonu benimsenmiştir. Bu doğrultuda, bölgenin mevcut sorunlarını çözerek sektörel çeşitlenmeyi temin etmek, özellikle gıda ve tarım sektörlerinde verimliliği ve katma değeri artırmak, beşeri ve sosyal yapıyı güçlendirerek ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasını sağlamak hedeflenmektedir

DAP Eylem Planı kapsamında 2014-2015 yıllarında Tunceli ilimizde uygulanan veya uygulaması devam eden 22 eylem için yaklaşık 195 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

DAP BKİ kapsamındaki illere 2016 yılı içerisinde Sivas da dâhil olmuştur.

Fırat Kalkınma Ajansıyla Tunceli gelişiyor (FKA)

Fırat Kalkınma Ajansı Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl’ü ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

Fırat Kalkınma Ajansı, 2010-2016 yılları arasında; 149 milyon TL bütçeye sahip 534 projeye 81 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Fırat Kalkınma Ajansı, Tunceli ilimizde 75 projeye 10 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 18 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

SODES

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı bir programdır.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesini hedefliyoruz.

  • Sosyal Destek Programı (SODES) Tunceli ilinde 2010 yılından bu yana uygulanmaktadır.
  • 2010-2015 yıllarında Tunceli’de SODES kapsamında toplam bütçesi 17 milyon 774 bin TL olan 165 adet projeyi destekledik.
  • 2015 yılında toplam tutarı 803 bin TL olan 15 adet proje SODES kapsamında desteklenmeye hak kazandı.