AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

 

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ (BKİ)

Doğu Karadeniz Bölgemizdeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Bayburt illeri için DOKAP Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur.

DOKAP Eylem Planı ile bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi vizyonu benimsenmiştir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile ilgili uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda “Yeşil Yol Projesi” hayata geçirilmiştir. Projeye il özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri tarafından kullanılmak üzere 2013-2015 yılları arasında DOKAP BKİ kanalıyla 131 milyon TL tahsis edilmiştir.

DOKAP Eylem Planı kapsamında 2014-2015 yıllarında Bayburt ilimizde uygulanan veya uygulaması devam eden 34 eylem için yaklaşık 301 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

DOKAP BKİ kapsamındaki illere 2016 yılı içerisinde Tokat da dâhil olmuştur.

 

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSIYLA BAYBURT GELİŞİYOR (KUDAKA)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bayburt, Erzincan ve Erzurum’u ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2008-2016 yılları arasında; 168 milyon TL bütçeye sahip 624 projeye 81 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bayburt ilimizde 94 projeye 12 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 20 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

 

SODES

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı bir programdır.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesini hedefliyoruz.

  • Sosyal Destek Programı (SODES) Bayburt ilinde 2010 yılından bu yana uygulanmaktadır.
  • 2010-2015 yıllarında Bayburt’ta SODES kapsamında toplam bütçesi 19 milyon 520 bin TL olan 125 adet projeyi destekledik.
  • 2015 yılında toplam tutarı 924 bin TL olan 10 adet proje SODES kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

 

KÖYDES

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA KÖYDES DESTEKLERİ KAPSAMINDA BAYBURT’A 73,7 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK

Kırsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesini başlattık. 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES Projesi kapsamında kırsal alanlarımızın içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve köylerimizin hayat standardını yükseltmek için yatırım seferberliği başlattık.

TARIMDA BEREKET DÖNEMİ

Köylerde daha verimli zirai üretimin önünü açmak için KÖYDES kapsamında yeni sulama alanları açtık.  Bayburt’ta 227 ailenin kullanımına sunulmak üzere 763 hektar alanı suya kavuşturduk.

SUYU OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMADI

Köy ve köy altı yerleşimlerin sağlıklı içme suyuna kavuşabilmesi için görülmemiş bir hız ve istekle çalıştık. Bayburt’ta toplam 225 birimin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Böylece, Bayburt’un mahalle ve köylerinin tamamına temiz içme suyu götürdük.

YOL AĞINI TÜM KÖYLERİMİZE ULAŞTIRDIK          

Bayburt’taki köy yol ağının yarısından fazlasını asfalt ve betonla kapladık.

2005-2015 YILLARI ARASINDA BAYBURT’TA 724 KM ASFALT YOL 22 KM STABİLİZE YOL YAPILDI.