AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

 

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ (BKİ)

Doğu Anadolu Bölgemizde bulunan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri için DAP Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur.

 

Eylem Planında bölgenin yüksek katma değerli tarım ve hayvancılık merkezi haline getirilmesi vizyonu benimsenmiştir. Bu doğrultuda, bölgenin mevcut sorunlarını çözerek sektörel çeşitlenmeyi temin etmek, özellikle gıda ve tarım sektörlerinde verimliliği ve katma değeri artırmak, beşeri ve sosyal yapıyı güçlendirerek ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasını sağlamak hedeflenmektedir

 

DAP Eylem Planı kapsamında 2014-2015 yıllarında Van ilimizde uygulanan veya uygulaması devam eden 36 eylem için yaklaşık 963 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

 

 

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSIYLA VAN GELİŞİYOR (DAKA)

 

DAKA Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’yi ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

 

DAKA, 2009-2016 yılları arasında; 171 milyon TL bütçeye sahip 576 projeye 97 milyon TL hibe desteği verdi.

 

Ayrıca DAKA, Van ilimizde 233 projeye 39 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 70 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

 

 

 

 

 

 

SODES

 

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı bir programdır.

 

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesini hedefliyoruz.

  • Sosyal Destek Programı (SODES) Van ilinde 2010 yılından bu yana uygulanmaktadır.
  • 2010-2015 yıllarında Van’da SODES kapsamında toplam bütçesi 48,7 milyon TL olan 327 adet projeyi destekledik.
  • 2015 yılında toplam tutarı 5,4 milyon TL olan 30 adet proje SODES kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

 

KÖYDES

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA KÖYDES DESTEKLERİ KAPSAMINDA VAN’A 227 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK

Kırsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesini başlattık. 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES Projesi kapsamında kırsal alanlarımızın içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve köylerimizin hayat standardını yükseltmek için yatırım seferberliği başlattık.

 

TARIMDA BEREKET DÖNEMİ

Köylerde daha verimli zirai üretimin önünü açmak için KÖYDES kapsamında yeni sulama alanları açtık.  Van’da 214 ailenin kullanımına sunulmak üzere 219 hektar alanı suya kavuşturduk.

 

SUYU OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMADI

Köy ve köy altı yerleşimlerin sağlıklı içme suyuna kavuşabilmesi için görülmemiş bir hız ve istekle çalıştık. Van’da toplam 1351 birimin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Böylece, Van’ın mahalle ve köylerinin yüzde 86’sına temiz içme suyu götürdük.

 

YOL AĞINI TÜM KÖYLERİMİZE ULAŞTIRDIK          

Van’daki köy yol ağının yarısından fazlasını stabilize yolla kapladık.

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA VAN’DA

1.898 KM ASFALT YOL

1.918 KM STABİLİZE YOL YAPILDI