AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

 

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ (BKİ)

KOP Bölgesindeki Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman illeri için KOP Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur.

KOP Eylem Planı’nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirmek temel önceliklerdir.

KOP Eylem Planı kapsamında 2014-2016 (ilk altı ay) yılları arasında Karaman ilimizde uygulanan veya uygulaması devam eden 56 eylem için yaklaşık 591 milyon TL kaynak kullanılmıştır. Ek olarak, Eylem Planı’na dâhil olmamakla birlikte Karaman ilimizin kalkınması için önem arz eden iki projeye yine aynı dönemde KOP BKİ tarafından 31 milyon TL destek sağlanmıştır.

KOP BKİ kapsamındaki illere 2016 yılı içerisinde Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir de dâhil edilmiştir.

 

MEVLANA KALKINMA AJANSIYLA KARAMAN GELİŞİYOR (MEVKA)

Mevlana Kalkınma Ajansı Konya ve Karaman’ı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

 

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2008-2016 yılları arasında; 189 milyon TL bütçeye sahip projeye 106 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman ilimizde 172 projeye 24 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 43 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

 

KÖYDES

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA KÖYDES DESTEKLERİ KAPSAMINDA KARAMAN’A 78,7 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK

Kırsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesini başlattık. 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES Projesi kapsamında kırsal alanlarımızın içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve köylerimizin hayat standardını yükseltmek için yatırım seferberliği başlattık.

 

TARIMDA BEREKET DÖNEMİ

Köylerde daha verimli zirai üretimin önünü açmak için KÖYDES kapsamında yeni sulama alanları açtık.  Karaman’da 149 ailenin kullanımına sunulmak üzere 150 hektar alanı suya kavuşturduk.

 

SUYU OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMADI

Köy ve köy altı yerleşimlerin sağlıklı içme suyuna kavuşabilmesi için görülmemiş bir hız ve istekle çalıştık. Karaman’da toplam 226 birimin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Böylece, Karaman’ın mahalle ve köylerinin tamamına temiz içme suyu götürdük.

 

YOL AĞINI TÜM KÖYLERİMİZE ULAŞTIRDIK          

Karaman’daki köy yol ağının yarısından fazlasını asfalt ve betonla kapladık.

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA KARAMAN’DA

1.101 KM ASFALT YOL

1.345 KM STABİLİZE YOL YAPILDI.