AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Van’a son 14 yılda 243,3 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Van’a son 14 yılda 243,3 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

 

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

1 Adet Tıbbi Atık Sterilizasyon    

2 Adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama 

4 Adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma tesislerini şehre kazandırdık.

 

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Van’da 2002 yılında yalnızca 3 adet olan atık su arıtma tesisini 6’ye çıkardık. İl genelinde atık su arıtma hizmeti alan nüfus 690.152 kişidir.

Van Katı Atık Yönetimi Projesinin yaklaşık bütçesi 26,1 milyon avro’dur. Proje maliyetinin %85’inin AB IPA, kalan miktarın %40’ının ise Bakanlık fonlarından sağlanmaktadır. Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

Erciş İçme suyu Temini Projesinin yaklaşık bütçesi 28,3 milyon avro’dur. Proje maliyetinin %85’i AB IPA, kalan miktarın %40’ı ise Bakanlık fonlarından sağlanmaktadır. Proje kapsamında toplamda 10,29 milyon avro harcama yapılmıştır

 

Van’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2002   3

2016   6

 

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Van için 7,9 milyon TL ödenek ayırdık. Bu dönemde Van’daki belediyelere 23 adet çöp toplama aracı hibe ettik.

 

TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM

Van’ın hava kalitesini daha da iyileştiriyoruz. Hava kalitesini iyileştirmek için Diyarbakır Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Van İlinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Van İlinde kükürt dioksit emisyonlarında son iki yılda %8 partikül madde emisyonlarında azalma sağlanmıştır.

 

KİMLİKLİ ŞEHİRLER GÜVENLİ YAŞAM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

 

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

 

Bu kapsamda Van İlinde 1 adet Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 ilçede 1adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Erciş ilçesindeki;

Riskli alanın toplam büyüklüğü 149 hektar, toplam nüfusu 14.500, toplam bina sayısı 3.500, toplam birim sayısı yaklaşık 10.500’dür.

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Van İlinin hızlı nüfus artışına bağlı olarak plansız ve çarpık kentleşmesinin ortaya çıkardığı güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, can ve mal güvenliği korunacak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacaktır.

Ayrıca 25 Ekim 2016 tarihi itibari ile 439 adet binada, 997 adedi konut, 326 adedi dükkân olmak üzere toplam 1.323 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 0 adet bina yıkılmıştır. Ayrıca; Van İlinde 4 adet lisanslandırılmış kuruluş bulunmaktadır.

 

Van İlinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımıza kira yardımı, kamulaştırma işlemleri ve belediyelere aktarılan tutarlar olarak 9,3 milyon TL kaynak kullanılmıştır.