AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
  • Zonguldak’a son 14 yılda 147,3 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Zonguldak’a son 14 yılda 147,3 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

• 2 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım

• 2 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

• 3 adet Atık Kabul Tesisi

• 1 adet Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama)

• 1 adet Düzenli Depolama - 2. Sınıf

   (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama)

• 2 adet Hurda Metal /ÖTA İşleme

• 2 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

• 1 adet Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme tesisini şehre kazandırdık.

Ayrıca Zonguldak ilinde 1 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 595.907 kişiye hizmet verilmektedir.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Zonguldak’ta 2003 yılında yalnızca 3 adet olan atık su arıtma tesisini 13’e çıkardık. İl genelinde 303.871 kişiye atıksu arıtma hizmeti verilmektedir.

Zonguldak’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003   3

2016 13

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Zonguldak için yaklaşık 12,3 milyon TL ödenek ayırdık. 

Bu dönemde Zonguldak’taki belediyelere 37 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Zonguldak ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Hava kalitesini iyileştirmek için Ankara Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Zonguldak İlinde 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Zonguldak İlinde 2009 yılından itibaren kükürtdioksit emisyonlarında %79, partikül madde emisyonlarında ise %32 azalma sağladık.

Kimlikli şehirler, güvenli yaşam, kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Zonguldak ilinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Bu kapsamda Zonguldak İlinde 329 adet binada, 1.189 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 204 adedi yıkılmıştır.

Zonguldak İline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 milyon TL kaynak ayırdık.