Yükleniyor...

YEREL YÖNETİMLER

Veli BÖKE

Başkan Yardımcısı

EĞİTİM

Lise     Ankara Adalet Meslek Lisesi (İlk mezunlarından) (1989)

Üniversite    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1996)

Yüksek Lisans          Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü Kamu Yönetimi

Tez konusu  “Yunanistan Anayasası ve İdari Yapısı” (1999)

Doktora        Ankara Üniversitesi Fen Bil. Gayrimenkul Geliştirme ABD.

Tez konusu  “İmar Hakkı Transferi ve Türkiye´de Uygulanabilirliği” (2017)

Yabancı Dil   İngilizce

MESLEKİ GEÇMİŞ

İstanbul Fatih Adliyesi Sulh Ceza Zabıt Kâtipliği        (1991 - 1994)

Serbest Avukatlık (Ankara Barosu-halen üye)          (1997-1998)

Kocasinan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü   (1998-2012)

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim Müdürü     (2009-2011)

Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı (2 yıl fahri)   (2011-2014)

KASKİ (Kayseri) Teftiş Kurulu Başkanı  (2012-2014)

Tabiat Varlıkları Kayseri Bölge Komisyon Başkanı    (2013-2015)

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  

Gayrimenkul Geliştirme ABD. Öğretim Görevlisi     (2010- Devam)

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi     (2011-2014)

Kayseri BŞ. Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı     (2014-2015)

Kayseri BŞ. Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı    (2015-2016)

Kayseri Bölgesi (Yozgat, Malatya, Sivas)         (2014-2016)

Tabiat Varlıkları Komisyonu Başkanlığı          

Tabiat Varlıkları Merkez Kurulu Üyeliği          (2016-2018)

İller Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği    (2016-2018)

Resmi Arabulucuk Belgesi sahibi          (2017)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.Hukuk Müşaviri        (2016-2019)

İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdür Vekili         (2017-2018)

Emeklilik       (2019 Ocak)

YAYINLAR

Kaçak Yapı, Seçkin Yayınları, 2006, 2.Bası. (Sn. Cafer ERGEN ile birlikte)

Kamu İhale Kılavuzu, Seçkin Yayınları, 2004.

Kamu İhaleleri Şikâyet Hukuku, Seçkin Yayınları, 2006.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Seçkin Yayınları, 2006, 2.Bası.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Seçkin Yayınları, 2008, 3.Bası.

Zabıtanın Cep Kitabı, Türkiye Belediyeler Birliği, 2011, 3.Bası.

Belediyeler, Birlikler, Barolar ve Mesleki Derneklere ait birçok dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI

TBMM Komisyonlarında ve Bakanlıkların çeşitli komisyonlarında yürütülen Kanun ve diğer mevzuat çalışmalarına Belediyeleri temsilen katıldı ve mevzuatların yazılmasında önemli görevler üstlendi.

Başta 6111 sayılı Torba Kanun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hk. Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu 42.madde değişikliği gibi önemli düzenlemeler olmak üzere birçok mevzuat çalışmalarına katkı sağladı.

 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile ilgili değişikliklere ilişkin tüm süreçlerinde görev aldı. Özellikle “Hukuki El Atma” sorununa ilişkin düzenlemeleri bizzat kaleme aldı. İmar Barışı’na ilişkin Kanun ve diğer mevzuatı hazırladı.

 

Çevre Şehircilik Bakanlığı 1.Hukuk Müşavirliği süresince Bakanlığı ilgilendiren tüm mevzuat çalışmalarını yürüttü.

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

Çeşitli Üniversitelerde İmar Hukuku, “Belediye Mevzuatı; Gayrimenkul Hukuku ve Kamulaştırma Hukuku” dersleri verdi.

Belediyeler, Kamu Kurumları, Üniversite, Baro, Dernek ve diğer kuruluşların organize ettiği programlarda ve hizmet içi eğitimlerde çeşitli konularda (İmar hukuku, belediye, kamulaştırma ve ihale mevzuatlarında) sunumlar yaptı.

 Ulusal Kamulaştırma Sempozyumu organize etti ve yönetti. (Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Barosu işbirliğinde) (Kayseri - 2007)

İmar, Zabıta ve Hukuk Kongrelerini organize etti ve yönetti. (Yerel Hukuk Derneği) (Antalya – 2008/2009)

Kentleşme Şurası Divan Üyeliği yaptı. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) (Ankara – 2008/2009)

Uluslararası Kamulaştırma Sempozyumu (Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Akademisi ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde) organize etti ve yönetti. (Ankara - 2010)

“Yerel Hukuk Derneği”nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. (2007-2011)

“Bir Yudum Zabıta” adlı tiyatro filminin senaryosunu yazdı.

“Belediye TV” ve “Belediye Akademisi”nin kuruluşlarında görev aldı.

Birçok yerel ve ulusal televizyon kanallarında ihale ve yerel yönetim mevzuatına ilişkin hukuk programlarına uzman olarak katıldı.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.