Yükleniyor...

1977 Sakarya doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Ankarada tamamladım. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum halen Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisiyim. Siyasete Ak Parti Erzincan Kadın kollarıSiyasi ve Hukiki İşler Birim Başkanı olarak 2011 yılın

7 Nisan 1966 Erzincan doğumluyum. İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım.2010 yılında Ak Parti Erzincan Kadın Kolları yönetimine girdim.Teşkilat başkanlığı,Sivil Toplum halkla İlişkiler birim Başkanlığı yaptım. Bu dönem de  Siyasi Hukuk İşler Birim Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 

Erzincanda doğdum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünü Okudum. Ak Parti Erzincan Kadın Kolları Yönetim Kurulu kurucu üyesiyim Sosyal İşler ,Ekonomi İşler,Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlıklarında görev yaptım. Bu Dönem de Teşkilat Baş

1989 Erzincan iliç doğumluyum Lise öğrenimimi Erzincanda yaptım. Anadolu Üniversitesi Laborantlik ve Veterinerlik Bölümünden mezun oldum. 2018 yılından beri aktif olarak Ak Partide görev almaktayım.Erzincan Ak Parti Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği, Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanlığı göre

1981 erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum.Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisiyim Ak Partide 2016 yılında mahalle temsilcisi olarak başladım göreve 2017 yılında Kadın Kolları Ekonomi İşler Birim Başkanlığı görevini yürüttüm

1983 Erzincan doğumluyum İlk orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım.Amasya MYO'da Pazarlama bölümü mezunuyum.Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum.2019 yılında Erzincan Ak Parti Kadın Kolları Yürütme Kurulu Dış İlişkiler Birim başkanı olarak göreve başladım ve devam etmekteyim.

1976 Erzincan doğumluyum. İlk orta ve Lise ögrenimimi erzincan'da tamamladım.2016 yılında Ak Parti Erzincan Kadın Kollarında yönetim kurulu olarak görev yaptım.2020 yılından beri Yürütme kurulu Sosyal Politikalar Birim Başkanı olarak görevime devam etmekteyim.

1965 Erzincan doğumluyum İlk ve Orta öğrenimimi Otlukbelinde tamamladım.Ak Parti Kurucu üyesiyim. 3 yıl mahalle başkanlığı görevi yürüttüm.Sonrasında Yürütme kurulunda İnsan Hakları, Çevre Şehircilik görevlernde bulundum. Şu anda  Yerel Yönetimler Birim Başkanı olarak görevime devam etmekteyim.  

1974 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım.2012 yılında Erzincan Ak parti kadın Kolları yürütme kurulu Dış İlişkiler Birim Başkanlığı yaptım. Şu anda Ekonomi İşler Birim Başkanı olarak görevime devam etmekteyim.

1985 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 2008 yılında Mahalle temsilcliği göreviyle siyasete adım attım. 6 Yıl Belde Kadın Kolları Başkanlığı görevi yaptım. Şu anda Kadın kolları Yürütme kurulu Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı görevime devam etmekteyim.

1972 Almanya doğumluyum İlk okul mezunuyum Kuruluşundan beri üyeyim 2 yıl EkonomiBirim Başkanlığı yaptım.Şu anda Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yapmaktayım.

1993 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan’da tamamladım. 2017 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Hemen ardından 4 yıl özel sektörde mesleğimi icra edip 2021 yılında Erzincan Tedaş Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğü

1993 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincanda tamamladım. Lisans mezunuyum. 2022 Yılında Ak Parti kadın Kolları yönetim kurulu üyeligine başladım. Şu anda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birim Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

1981 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 7 Yıldır Aktif  olarak Ak parti Kadın kolları yönetim kurulu üyeliği yaptım Şu anda kadın Kolları Yürütme kurulu Ar-Ge Birim Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

1979 Erzurum doğumluyum İlk Orta ve lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım.2016 Yılında siyasete ilk adımımı attım.1 yıl Mahalle Başkanlığı görevi yaptım.Şu anda Yürütme kurulu üyesi olarak   İnsan hakları Birim Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 

1984 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. İşaret Dili Tercumanıyım.2018 Yılında Ak Parti Kadın Kollarına üye olup siyasete ilk adımı attım. Yönetim kurulu üyesi olarak başlayıp Sivil Toplum Halkla İlişkiler Bir

1976 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 15 Yıldır  Ak Parti Kadın Kollarında görev yapmaktayım. Şu anda Kadın Kolları yönetim Kurulu Üyesiyim.

1978 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincanda tamamladım. 2018 yılından beri Ak parti Kadın Kollarında siyasete başladım. Şu anda Yönetim Kurulu olarak devam etmekteyim görevime.

1993 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan2 da tamamladım. 2021 Yılında  Ak Parti Erzincan Kadın Kollarında siyasete başladım. Yönetim Kurulu üyesi Olarak göreve devam etmekteyim.

1979 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 2015 Yılında ilk olarak siyasete başladım. 2014 Yılında Mahalle yönetiminde görev aldım. Şu anda Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam etmekteyim.

1994 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. Lisans mezunuyum.2019 Yılında  Ak Parti Kadın Kollarında yönetim kurulu üysi olarak görevime devam etmekteyim

1975 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 10 yıldır  Ak Parti Erzincan Kadın Kollarında görev yapmaktayı. Şu anda Kadın kolları Yöneti Kurulu üyesi olarak devam etmekteyim.

1962 Erzincan doğumluyum İlk okul mezunuyum öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 2021 
Yılından beri  Ak Parti Kadın kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevimedevam etmekteyim.

1970 Erzincan doğumluyum İlk okul öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 2015 Yılında siyasete adım attım. 2018 Yılında Mahalle Başkanlığı görevi yaptım. 2020  Yılından beri Ak Parti Erzincan Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi olarak görevime devam etmekteyim.

1976 Erzincan doğumluyum İlk okul mezunuyum. 2018 yılında  Ak Parti kadın Kolları Mahalle Başkalığı görevi yaptım. Şu anda Yönetim kurulu üyeliği görevim devem etmekte.

1966 Erzincan /Çayırlı doğumluyum ilk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 2011 yılında Çayırlı ilçe kadın kolları Başkanlığı görevi yaptım.2021 yılından Erzincan kadın kolları yönetim kurulu üyeliği görevime devam etmekteyim.

1972 Erzincan doğumluyum ilk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 5 yıldır Mahalle Başkanlığı görevi yaptım. Şu anda Yönetim Kurulu üyesi olarak görevime devam etmekteyim.

1972 Erzincan doğumluyum Orta okul mezunuyum. Ak Parti kurucu üyesiyim 4 Yıl  Mahalle Başkanlığı görevi yaptım. Şu anda Yönetim kurulu üyeliği görevime devam etmekteyim.

1984 Erzincan doğumluyum ilk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım.2012 yılında siyasete adım attım. 2020 yılından beri yönetim kurulu üyesi olarak görevime devam etmekteyim. 

1983 kelkit doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım.2002 yılında siyasete adım attım. Şu anda Erzincan kadın kolları Yönetim kurulu üyeliği görevm devam etmekte.

1975 Erzincan doğumluyum İlk ve Orta öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 2016 Yılında  siyasete adım attım. 6 Yıldır Erzincan Yönetim kurulu Üyeliği görevime devam etmekteyim.

1966 Erzincan doğumluyum İlk ögretimimi Erzincan'da tamamladım. 2002 Yılında siyasete adım attım. Şu anda Ak Parti Kadın kolları Yönetim kurulu Üyesi olarak görevime devam etmekteyim.

1958 Van /Erciş doğumluyum İlk okul mezunuyum Erzincan'da yaşıyorum.2009 yılında siyasete adım attım. Erzincan' 5 Yıl Mahalle temsilciliği görevi yaptım.2015 Yılında Sosyal işler başkan yardımcılığı görevi yaptım. Şu anda Yönetim kurulu üyeliği görevime devam etmekteyim.  

1970 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım.2002 yılında siyasete adım attım. 2017 Yılından beri Yönetim kurulu Üyeliği görevime devam etmekteyim.

1983 Trabzon Yomra doğumluyum Erzincan'da yaşıyorum. 2012 yılında Siyasete adım attım.Eskişehir ve Şırnak olmak üzere bu illermizde Ak Parti kadın kollarında çeşitli görevlerde bulundum. Şu anda Erzincan Kadın Kolları Yönetim kurulu üyeliği görevime devam etmekteyim.

1965 Gümüşhane/Kelkit  doğumluyum Erzincan'da yaşıyorum. İlk öğretim mezunuyum. 2017 Yılından beri Ak Parti Kadın Kollarında çeşitli görevlerde bulundum Şu anda Kadın kolları  Yönetim kurulu üyeliği görevime devam etmekteyim.

1971 Erzincan doğumluyum  İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. 2018 Yılında siyasete adım attım. Mahalle Başkanlığı görevi yaptım. Şu anda Yönetim kurulu Üyeliği görevime devam etmekteyim.

1973 Erzincan doğumluyum İlk öğretim mezunuyum Erzincan'da ögrenimimi tamamladım.Mahalle Başkanlığı görevi yaptım. Şu anda Kadın Kolları Yönetim kurulu Üyeliği görevime devam etmekteyim.

1984 Erzincan doğumluyum İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan'da tamamladım.Lisans mezunuyum.5 Yıldır Ak Parti kadın Kolların'da görev almaktayım. İlk olarak mahalle başkanlığı görevi yaptım Şu anda kadın kolları Yönetim Kurulu üyesi Olarak göreve devam etmekteyim. 

1966 Refahiye doğmluyum. Erzincan'da yaşıyorum ilk okul mezunuyum ,öğrenimimi Refahiye'de tamamladım. 2021 yılında Siyasete adı attım. 1 Yıl Mahalle Başkanlığı görevi yaptım.Şu anda Ak Parti Kadın kolları Yönetim kurulu Üyeliği görevime devam etmekteyim.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.