Yükleniyor...

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Yılmaz, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi tanıtım toplantısında konuştu

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İkiz dönüşüm dediğimiz yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında, ihtiyaç duyulan mesleklerde, becerilerin doğru biçimde belirlenmesine ve mesleki eğitimi ekonomimizin, kalkınmamızın ihtiyaçlarına göre yapılandırmaya önem veriyoruz." dedi.

Yılmaz, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, mesleki eğitim konusunun geçmişte ideolojik yaklaşımlara hapsedilerek dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını ve bu yaklaşımla ülkenin vakit kaybettiğini söyledi.

Artık mesleki ve teknik eğitim konusunun uluslararası standartlara göre, yetenek-istihdam odaklı ve kapsayıcı büyüme ekseninde ele alındığını vurgulayan Yılmaz, hükümetin önceliklerinden birinin istihdamda arz talep dengesinin temin edilmesi olduğunu ifade etti.

Tüm eğitim kademelerinde eğitimin içerik ve yöntemlerinin iş gücü piyasasıyla örtüştürülmesinin önemine vurgu yapan Yılmaz, mesleki eğitim alırken teorik eğitimle yetinilmemesi aynı zamanda uygulama becerisi kazandırılması gerektiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir süredir mesleki eğitim çerçevesinin çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla gözden geçirildiğini, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı hazırlıkları esnasında bu konunun sıkça dile getirildiği anlatan Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nda eğitimin tüm kademelerinde dijital ve yeşil dönüşüme uyumlu müfredatın güncellenmesi, çalışma koşullarının mesleki eğitimi özendirici şekilde geliştirilmesi ve gerekli becerilerin mesleki eğitim ve yükseköğretim aracılığıyla işgücüne kazandırılması gibi konuların öne çıktığını belirtti.

"Hep birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz"

"Nüfusumuz hızla yaşlanırken ve çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşlarda tespit edilmesi ve doğru metotlarla çalışma hayatına hazırlanmaları çok kıymetli" diyen Yılmaz, özel sektör temsilcilerinin kalifiye personel ihtiyaçlarını bir sorun olarak ilettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan işsizlikten yakınıyoruz, insanımızın daha fazla istihdam imkanlarına kavuşması gerektiğini söylüyoruz. Diğer taraftan iş dünyamız özellikle de üretken alanlarda, tarım, sanayi gibi alanlarda, çeşitli üretken hizmetlerde iş gücü açığından bahsediliyor. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız tartışmalar aslında çok çok kıymetli. Bu iş gücü açığının kapatılması bir taraftan işsizliğin düşmesi, diğer taraftan da özel sektörde verimliliğin, rekabet gücünün, üretim kapasitesinin artması bakımından çok kıymetli. Hep birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz."

Dijital dönüşümün etkileri göz önünde bulundurularak insan kaynağının sahip olduğu yeteneklerin, geleceğin mesleklerine uyumlu hale getirilmesini hedeflediklerini bildiren Yılmaz, "Kalkınmanın sürdürülebilirliği ve çevresel sürdürülebilirlik için daha da önemli hale gelen yeşil dönüşüm de yine mesleki eğitimin hayati konularından bir tanesi." diye konuştu.

Orta Vadeli Program'da yükseköğretim ve mesleki teknik eğitimde özel sektör odaklı dönüşümü ortaya koyduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İkiz dönüşüm dediğimiz yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında, ihtiyaç duyulan mesleklerde, becerilerin doğru biçimde belirlenmesine ve mesleki eğitimi ekonomimizin, kalkınmamızın ihtiyaçlarına göre yapılandırmaya önem veriyoruz. Bu çerçevede özel sektör çatı kuruluşlarının da bulunduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmalarımız kapsamında, mesleki eğitimi özel bir gündem haline getirdik. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla, organize sanayi bölgeleri arasında işbirliği yapılmasını öngörüyoruz. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla, sanayi ve ticaret odaları ve organize sanayi bölgesi yönetimleri başta olmak üzere, özel sektör kurumlarıyla eşleştirme yapılmasını yine destekliyoruz ve mesleki eğitim alanında sektörel kümelenmeler sağlanmasını öncelikli hale getirmiş durumdayız. İş başı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarının kamu-özel sektör işbirliğini öne çıkaran ortak eylemlerinde mutabık kalmış durumdayız."

 "Somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz"

Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde bir Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) çalışma grubu kurduklarını hatırlatan Yılmaz, "Bunu daimi bir çalışma grubu olarak oluşturduk. Dolayısıyla bu politika belgesinin ve diğer mesleki eğitime ilişkin hususların hayata geçirilmesinde bu çalışma grubundan sürekli bir geri bildirim almayı ve sistemi iyileştirmeyi öngörüyoruz. Yapısal reform gündemimiz doğrultusunda özel sektörle her daim işbirliği ve eş güdüm halinde somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni daha önce Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve YOİKK'te değerlendirdiklerini ve bu tanıtım toplantısıyla beşeri sermayenin geleceği açısından kararlılıklarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, meslek sahibi olmanın sadece bir unvan almak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzına sahip olmak olduğunu, ahilik geleneğini modern mesleki eğitimle birleştirerek iş ahlakı, ekip çalışması, problem çözme ve liderlik gibi konularda örnek bir mesleki eğitim yapısına kavuşacaklarına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğünün, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ne ilişkin hazırladığı sunumu dinledi.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.