EKM Teşkilat Yapısı

BÖLGE KOORDİNATÖR VEKİLLERİ
1. Bölge toplantılarını sevk ve koordine eder.
2. Kendilerine bağlı illerin engellikle ilgili faaliyet planlarını EKM il temsilcileri ile planlar.
3. Kendilerine bağlı illerdeki engelli sivil toplum kuruluşlarının listesini çıkarılmasında, gerekli istatistiklerin tutulmasında koordinasyonu sağlar.
4. Oluşturulacak sistem üzerinden faaliyet raporlarının danışmanlar aracılığı ile takibini yapar.
5. Aylık koordinatör vekiller toplantısında, sosyal işlerden sorumlu genel başkan yardımcısına sunulmak üzere, EKM başkanına bölgesindeki illerin engellilik sorunları ile ilgili raporu sunar.

 

MERKEZ BİRİM
BASIN SORUMLUSU
1. Ülkede engelliler ile ilgili meydana gelen her tür faaliyet, engelli sorunları ve yine engellilerin yaşamını kolaylaştıran projeler ile ilgili haberleri takip ederek arşivler
2. Önemli faaliyetlerin tüm ülkede yaygınlaşmasında bilgi belge toplayarak iyi örneklerin diğer şehirlere yayılması için EKM başkanının açıklama yapması için gerekli çalışmaları yapar.Projelendirme sorumlusu ve raportör ile koordineli çalışır.
3. İl ve ilçelerden gelen aylık raporlarla birlikte basın raporunu takip eder.

 

VERİ HAZIRLAMA VE İSTATİSTİK SORUMLUSU
1. Paydaş kurumlarla iletişime geçerek engelli istatistiklerini tutar ve belli periyotlarla güncelleme yapar.
2. Kurumlar tarafından tutulan istatistikleri karşılaştırarak varsa çelişen istatistikleri EKM başkanına iletir.
3. Günlük gelen ve cevaplanan talepleri Talep İzleme Ve Kayıt Altına Alma Sorumlusu ile kontrol ederek gün sonu istatistiğini çıkarır.Aylık raporları EKM başkanına ileterek, arşivler.

 

PAYDAŞ KAMU KURUMLARI VE STK İZLEME SORUMLUSU
1. Paydaş kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini izler.EKM başkanını bilgilendirerek katılması gereken faaliyetlere yönlendirir.
2. Bu kurumlardan gelen bilgi,araştırma,çalışma sonuçlarını inceler,başkana sunar.
3. Bu kurumların gündemindeki çalışmaları takip eder.

 

PROJELENDİRME SORUMLUSU VE RAPORTÖR
1. Özürlülere yönelik EKM başkanlığınca geliştirilebilecek projeleri özürlü gruplarına göre sınıflandırır.Çeşitli stklardan gelen projeleri STK izleme sorumlusu ile birlikte özet rapor halinde EKM başkanına sunar.STKlar tarafından sunulan "iyi uygulama örneklerinin" tüm Türkiye'de uygulanması için teklifte bulunur.EKM başkanlığınca geliştirilen fikirleri projelendirir.

 

ULUSLAR ARASI TEŞKİLATLARI İZLEME SORUMLUSU
1. Yurt dışında özürlülerin hayata katılımlarını kolaylaştıran uygulamaları, mevzuatları, geliştirilen projeleri takip ederek eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanması için rapor hazırlar.EKM başkanına teklifte bulunur.

 

TALEPLERİ İZLEME VE KAYIT ALTINA ALMA SORUMLUSU
1. AKİM üzerinden ve direk EKM başkanlığına ulaşan engelli vatandaşlardan gelen talepleri kayıt altına alır.Gerekli yönlendirmeleri yapar.Talepleri analiz ederek EKM başkanına ulaştırılacak olanları ayırır.Talep veya şikayetlerin sonucunu vatandaşları geri arayarak takip eder.Aylık raporlar halinde talep ve şikayetlerin analizini yaparak raporlar.

 

WEB SAYFASI GÜNCELLEME VE SOSYAL MEDYA SORUMLUSU
1. EKM başkanlığına ait web sayfasını faaliyetleri takip ederek günceller.Ak Parti’nin engelli politikasını hayata geçiren paydaş kamu kurumlarının faaliyetlerini sayfadan duyurur.Gerçekleştirilen faaliyet ve program haberlerini Basın Sorumlusu ile koordineli çalışarak yayınlar.EKM başkanlığına ait faaliyetlerinin anlatıldığı facebook ve twiter sayfaları açar.Engellilere yönelik açılan sayfalarda beklenti,öneri,şikayet veya taleplere yönelik konu başlıkları vererek tartışma ve görüş bildirme platformu oluşturur.

 

ORGANİZASYON
1. Tüm merkez birim sorumluları aylık periyotlarla birim çalışmalarına ilişkin rapor hazırlayarak EKM başkanına sunar.
2. İl EKM toplantıları her ayın ilk haftası yapılacaktır.Aylık faaliyet raporu toplantıyı müteakip hazırlanacaktır.
3. İllerin aylık faaliyet raporları her ayın en geç 10’una kadar bölge koordinatör vekilin danışmanına ulaştırılacaktır.
4. Bölge koordinatör vekillerinin danışmanlarına ulaşan bölge illerinin raporları analiz edilerek EKM başkanı ile yapılacak toplantıda tartışmaya açılır.Raportör tarafından, EKM başkanıyla yapacağı değerlendirmeye uygun, bölge illerden gelen raporların bütüncül bir analizi yapılarak Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına sunulmak üzere aylık “EKM RAPORU” hazırlanır.

 

TOPLANTI PERİYOTLARI VE RAPORLARIN SUNUM TARİHLERİ
1. Merkez birim sorumluları ile, aylık
2. Bölge Koordinatör vekillerle, aylık
3. Bölge Toplantıları, 4 aylık periyotlarla
4. İl EKM toplantıları her ayın ilk haftası yapılacaktır.

 

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.
Yükleniyor...