Yükleniyor...

"Adil bir çözüme ulaşmak için adalet, eşitlik ve insan haklarına saygı şart"

 

Genel Başkan Yardımcımız Zafer Sırakaya, geçmişte yaşanan çatışmaların Azerbaycan halkı açısından ağır insani sonuçlara neden olduğunu söyledi.

Azerbaycanlıların Ermenistan'dan kovulmasını ve bu ülkede Azerbaycan'ın kültürel mirasının yok edilmesini acıyla kaydedildiğine dikkati çeken Sırakaya, Ermenistan'dan sınır dışı edilen Azerbaycanlıların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 13. maddesi uyarınca evlerine dönme hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Sırakaya, "Günümüz Ermenistan'ında Azerbaycanlı varlığını konuşamayalım diye tarih boyunca, binlerce Azerbaycanlı bugünün Ermenistan’ından sürgün edildi ve onların kültürel abideleri ile ibadethaneleri yok edildi." ifadesini kullandı.

Adil bir çözüme ulaşmak için adalet, eşitlik ve insan haklarına saygı ilkelerine öncelik vermenin şart olduğunu vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, yerinden edilmiş Azerbaycan vatandaşlarının güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmelerine olanak tanıyan koşulları yaratmak için birlikte çalışmalıdır. Bu, güvenlik, altyapının yeniden inşası ve etkilenen alanların rehabilitasyonu için gerekli kaynakların sağlanması gibi konuların ele alınmasını içerir. Özellikle Birleşmiş Milletler diyaloğun kolaylaştırılmasında ve uluslararası hukuk ilkelerini destekleyen bir çözümün teşvik edilmesinde çok önemli bir role sahiptir."

Azerbaycan'ın 2. Karabağ savaşından sonra bölgede yaşamın normalleşmesi amacıyla yerel halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ülkeye yeniden entegrasyonunun kolaylaştırılması yönünde çok sayıda tedbir açıkladığını hatırlatan Sırakaya, "Hatta Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere bölgeyi terk etmemeleri çağrısında bulundu, onları eşit vatandaşlar olarak sahiplenmeye ve kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti." diye konuştu.

Dış İlişkiler Başkanımız Sırakaya, Azerbaycan'ın Ermeni işgalindeki topraklarının kurtarılmasıyla bölgede kalıcı barışın sağlanması için uygun bir fırsatın bulunduğuna dikkati çekerek, geçmişin acı sayfasını kapatıp geleceğe bakma zamanı geldiğini anlattı.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.