Yükleniyor...

"Kritik noktalardaki sorunların ivedilikle çözüme yöneltilmesi her zamankinden daha önceliklidir"

 

Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurul Toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ala, 30'dan fazla Asya ülkesinden 70 siyasi parti ve çeşitli uluslararası kuruluşun konferansa katıldığını söyledi.

Güney Kore'den Tayland'a, Çin'den İran'a, Endonezya'dan Rusya'ya, Pakistan'dan Kamboçya'ya, Azerbaycan'dan Japonya'ya Yemen'den Lübnan'a kadar birçok Asya ülkesinden 195 siyasi parti temsilcisinin konferansa katıldığını aktaran Ala, 3 gün boyunca "Küresel Barış, Refah ve İşbirliği için Diyaloğu Güçlendirmede Siyasi Partilerin Rolü" başlığı altında çeşitli konuların müzakere edildiğini söyledi.

Ala, belirsizliğin giderek hakim olduğu bu çağda insanlığın, nükleer silahlardan uluslararası terörizme, ekonomik krizlerden yoksulluğa, gıda ve enerji güvenliğinden iklim değişikliğine kadar, birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası kuruluşlar da maalesef bu sorunların çözümünde etkili inisiyatifler alamamaktadırlar. Tam da bu şartlarda Türkiye'nin yürüttüğü etkili, vizyoner ve proaktif dış politika özel bir anlam kazanmıştır. Bu çerçevede, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde sayın Cumhurbaşkanımızın 'Daha adil bir dünya mümkündür' anlayışıyla yürüttüğü liderler diplomasisi, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmektedir. Ancak dünyanın bu devasa sorunların çözümünde çok daha fazla ülkenin ve siyasi aktörün inisiyatif almasına ve işbirliği yapmasına ihtiyacı olduğu açıktır. Böyle bir dönemde, ICAPP'in çok kapsamlı katılımla İstanbul'da AK Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olması, uluslararası sorunların diplomasi, diyalog ve işbirliği ile çözülmesini esas alan dış politikamızın bir yansıması olmuştur."

"Kritik noktalardaki sorunların ivedilikle çözüme yöneltilmesi her zamankinden daha önceliklidir"

Türkiye olarak, Asya ülkeleri ile geliştirilen ikili ilişkilere değinen Ala, bunun yanı sıra, bölgesel ve küresel sorunların, diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü konusunda üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek için çalıştıklarını aktardı.

Ala, "Ülkeler arasında giderek artan karşılıklı bağımlılık, bir yandan bazı ihtilafların çatışmaya dönüşmesini önleyici bir rol oynayabilirken, diğer yandan yaşanan çatışmaların etkilerinin de hızla bölgesel ve küresel ölçekte hissedilmesine ve maalesef bazı durumlarda insani felaketlerle karşı karşıya kalınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kritik noktalardaki sorunların ivedilikle barışçıl çözüme yöneltilmesi her zamankinden daha önceliklidir." diye konuştu.

ICAPP'in Asya'da önemli bir siyasi platform olarak, siyasi partileri bir araya getirmesinin ortak ve kapsamlı bir vizyon oluşturmak için daha güçlü koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmesinin önemli olduğuna işaret eden Ala, ICAPP'in bütün dünyada barış, refah ve istikrara önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, ICAPP'in 3 günlük çalışması sonunda ICAPP Medya Forumu İstanbul Bildirisi, ICAPP Turizm Teşvik ve Şehirlerarası İşbirliği Konseyi İstanbul Bildirisi ve küresel ölçekte insanlığın karşı karşıya kaldığı, birçok bölgesel ve küresel sorunun ele alındığı ICAPP 11. Genel Kurulu İstanbul Deklarasyonu'nun yayınlandığını hatırlatarak, "ICAPP Başkanlık Divanı, ilk gün terör saldırısının yapıldığı İstiklal Caddesi'ne giderek çelenk koymuş ve teröre karşı Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca ICAPP genel kurulu ilk açılışında yapılan terör saldırısını oy birliğiyle kınayan ortak bir bildiri yayınlamıştır." dedi.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.