Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı

Aile kurumuna sahip çıkmak, bir milletin kendi geleceğine de sahip çıkması demektir.” diyen Genel Başkanımız,  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 21 yıldır aileyi güçlendirici politikalar ürettik.

Millî ve manevi değerlerimizi koruyarak toplumun temel direği ailenin değişen dünya düzenine ayak uyduracak şekilde sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlayacak politikalar üretip geliştirme gayretindeyiz.

Bu amaçla Genel Merkezimizde Millî Eğitim bakanımız Sayın Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık ile alanında uzman kamu kurum ve kuruluşlarından gelen uzman akademisyen STK temsilcisi ve medya temsilcilerinin katılımıyla “Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı  nı düzenledik. 

Çalıştayımızda;

- Değişen dünya düzeninde yeni aile yapısı ve yeni kavramlar (sağlıklı aile, güçlü aile, çekirdek aile ağı) ve aile içi rollerin yeni dağılımı

- Güçlü ailenin inşası için ailede çözüm üretme kapasitesini artırmaya yönelik uygulamalar (kriz yönetimi, çatışma çözümü, boşanma sürecinin sağlıklı yönetimi)

- Türk aile yapısının ve kültürel mirasın aktarımında yeni medyanın yeri ve kullanımı (dijital bağımlılığa alternatif çözümler, sosyal sorumluluğun ailede kazanımı vb.)

- Aile dostu politika önerileri (çekirdek aile ağını güçlendiren şehircilik, iletişim, ulaşım politikaları, yaşlı hizmetlerinde aile odaklı yeni yaklaşımlar, vb.)

konularını ele aldık, konunun uzmanlarıyla tartıştık.

Aile değerlerinin ve bütünlüğünün korunması kapsamında yeni ve yenilikçi politikaların üretilmesini amaçladığımız verimli bir çalıştay gerçekleştirdik.

 

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.
Yükleniyor...