MKYK

Fatma HATAP

MKYK Asil Üye

Konya doğumludur. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin bir kısmında Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Polonya’nın Szczecin University’sinde eğitim almış; yüksek lisansını ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Filistin Algısı: Konstrüktivist Bir Yaklaşım” konulu teziyle tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı doktora programına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Şu anda Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı’nın Konya Psikososyal Destek ve Bilgilendirme Merkezi’nde yöneticilik görevini sürdürmektedir. İnsan hakları ve göç alanıyla ilgili savunuculuk faaliyetlerini yürütmekte ve bu kapsamda; “Child Protection and Safeguarding Training, The Core Humanitarian Aid Standard, Ekip Çalışması ve Sosyal Uyum, Mülteci Hakları, Uluslararası Koruma ve İnsan Hakları, Ayrımcılıkla Mücadele, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Psikolojik İlk Yardım” konulu eğitimlere katılmıştır.

Lisans döneminden çalışma hayatına kadar çeşitli gençlik projeleri içerisinde bulunmuş ve bu kapsamda; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen “Asımın Nesli Milli Gençlik” projesi kapsamında proje koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, SADAM (Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi) Analiz Dergisi’nde genel yayın kurulu üyeliği yapmış, SADAM tarafından düzenlenen “Dış Politika Kış Okulu” proje koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, “Gençlik Politikaları ve Hizmetleri” konulu Gençlik Çalıştayı organizasyonunda görev almıştır.

Siyasi hayatına ise; Mart 2012 / Ocak 2015 tarihleri arasında Taşkent İlçe Kadın Kolları’nda Başkan Yardımcılığı, 2015 Haziran /2017 yılları arasında Konya İl Gençlik Kolları’nda Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı, Hanım Komisyon Birim Başkanlığı, 2017 Kasım’dan Şubat 2021’e kadar Konya İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Tanıtım Medya, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler birim üyeliği görevini yürütmüştür.

Şu anda 6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi ile MKYK üyesi olarak görevine devam etmektedir.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.
Yükleniyor...