Yükleniyor...

KÜYAP’la Türkiye kültür merkezi!

Kültür programlarımız, herkesin kendini rahatça ifade edeceği ortamın oluşturulması esası üzerine kurulacaktır. Bunun için önümüzdeki dönemde Kültürü Yaygınlaştırma Projesi (KÜYAP) adı altında yeni bir destek projesi uygulamaya konacaktır.

Kütüphane, kültür merkezi ve müze gibi kültürel tesislerin yerel yönetimlere devredilmeleri tamamlanacak, kültür merkezi bulunmayan illerde kültür merkezleri inşa edilecektir.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.