Loading...

FOREIGN AFFAIRS

He was born in 1974 in Herne, Germany. 

In 1998, he graduated from Bilkent University's Department of Political Science and Public Administration. He completed his master's degree in Business Management at the University of Wales, London. 

Between 2004 and 2014, he served as the Genera

1963 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi MakineMühendisliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ABD Rensselaer Polytechnic InstituteEkonomi Bölümünde yaptı. İş hayatına TÜBİTAK'ta başladı. Devlet Planlama Teşkilatındaplanlama uzmanı olarak çalıştı. Başbakanl

join us icon
JOIN US Let's Get Stronger.