Loading...

Ruhi AÇIKGÖZ

Brussels Deputy

1963 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine

Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ABD Rensselaer Polytechnic Institute

Ekonomi Bölümünde yaptı. İş hayatına TÜBİTAK’ta başladı. Devlet Planlama Teşkilatında

planlama uzmanı olarak çalıştı. Başbakanlık Müşavirliği ve Etibank Etizeolit AŞ’de Yönetim

Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti’den Aksaray

Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı

Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Türk Delegasyonu Üyeliği görevini üstlendi. 24. Dönemde

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Üyesi

oldu. Mayıs 2016’dan bu yana Ak Parti Brüksel AB Temsilcisidir.

join us icon
JOIN US Let's Get Stronger.